17 gen 2013

COREA: CASTAGNE VARIETA' IBUKI

Castagne varietà Ibuki, si tratta sempre di varietà a maturazione anticipata.